Eksport kartoteki do pliku

« Import danych do kartotekiProgramy i terapie »

Przechodząc na zakładkę Eksport otrzymujemy widok opcji eksportu kartoteki pacjentów do pliku.

Image

Ścieżka do pliku eksportu danych i jego nazwa zostanie automatycznie ustalona i pojawi się w polu Plik do eksportu danych. Domyślna ścieżka dla systemów Windows Vista i 7 to: C:\Users\{nazwa konta}\AppData\Roaming\Harpo\AfaSystem, zaś dla starszych systemów: C:\Documents and settings\{nazwa konta}\Dane aplikacji\Harpo\AfaSystem. Domyślna nazwa pliku to: afasystem_kartoteka_pacjentow.csv. Jeśli chcemy zmienić położenie i nazwę tego pliku, można to zrobić używając przycisku obok ścieżki.

Image

W następnym kroku należy dokonać wyboru eksportowanych pól i ustalić ich kolejność (np. imię ma być przed nazwiskiem). Robi się to poprzez wybór właściwej pozycji z rozwijanej listy w kolumnie Kolejność tak, aby każde pole w kolumnie Pole źródłowe otrzymało swój numer porządkowy. Należy w ten sposób ustalić porządek wszystkich pól, które chcemy wyeksportować. Pola, które nie są przeznaczone do eksportu, powinny otrzymać pozycję "(pomijane)". Pomocnym narzędziem może się tu okazać uruchamiany przyciskiem Podstawowe reset kolejności, po którym ustalona zostaje kolejność domyślna wybranych domyślnie pól.

Image

Po ustaleniu kolejności pól należy sprawdzić, czy jest ona właściwa. W tym celu wystarczy kliknąć w listę Podgląd eksportowanych danych (co spowoduje jej odświeżenie) i ocenić, czy kolejność kolumn jest taka, jaką zamierzaliśmy ustalić.

Image

Gdy wszystko jest gotowe, należy wykonać eksport poprzez użycie przycisku Eksportuj. Proces eksportu się rozpocznie, a pasek postępu będzie wskazywał stopień jego zaawansowania. Po zakończeniu eksportu pojawi się komunikat informujący o rezultacie.