Podział ćwiczeń terapeutycznych

« Tryb pracyWybór ćwiczenia »

Ćwiczenia terapeutyczne (tzw. moduły lub też programy) wchodzące w skład AfaSystemu podzielone są na cztery grupy zwane zdolnościami językowymi. Podział ten kształtuje się następująco: Rozumienie Różnicowanie brzmienia słów Interpretacja znaczenia komunikatów Czasowniki Ekspresja Rzeczowniki Rzeczowniki w zdaniach Przymiotniki Związki frazeologiczne Czytanie Rzeczowniki Rzeczowniki w zdaniach Czasowniki Przymiotniki Antonimy i synonimy Układanie zdań Analogie Myślenie abstrakcyjne Kategorie Związki frazeologiczne Wykluczenia Rzeczowniki, wielokrotny wybór Pisanie Rzeczowniki Rzeczowniki w zdaniach Czasowniki Przymiotniki Antonimy Związki frazeologiczne Analogie Kategorie Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia Rzeczowniki z określeniami Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi ... »

Czytaj dalej...

Parametry ćwiczeń

« Tryb pracyWybór ćwiczenia »

Każde z ćwiczeń terapeutycznych może być skonfigurowane odpowiednio do potrzeb i wymagań ćwiczącego pacjenta. Ustalanie parametrów ćwiczenia odbywa się w oknie "Właściwości". Przykładowe parametry jednego z ćwiczeń wyglądają jak na zdjęciu poniżej. Wszystkie parametry podzielone są na grupy. W grupie "Ustawienia podstawowe" znajdują się parametry ustalające poziom trudności ćwiczenia, czas treningu, czas wykonania przykładu, wyświetlanie danych informacyjnych. W grupie "Podpowiedzi" ustalany jest sposób częściowego uzupełniania przykładu. W grupie "Materiał ćwiczeniowy" dokonywany jest wybór rodzaju przykładów. W grupie "Pomoce" ustalany jest sposób wyświetlania zestawu liter wchodzących w skład przykładu. W grupie "Progi poziomu trudności" ustalany jest ... »

Czytaj dalej...