Wybór ćwiczenia

« Podział ćwiczeń terapeutycznychUruchomienie ćwiczenia »

Gdy program AfaSystem pracuje w trybie programów, wyboru ćwiczenia terapeutycznego można dokonać na dwa sposoby.

Pierwszy sposób polega na rozwinięciu listy pod przyciskiem Programy w głównym oknie programu

Image

i wybraniu właściwego ćwiczenia. Po wskazaniu ćwiczenia następuje wyświetlenie jego parametrów, które w tym momencie można skorygować.

Drugi sposób polega na uruchomieniu Zarządzania terapiami poprzez użycie przycisku Programy w głównym oknie programu. Spowoduje to otwarcie okna "Zarządzanie terapiami",

Image

które składa się z następujących części:

  • menu,
  • paska narzędzi,
  • listy pacjentów,
  • obszaru głównego (zawierającego listę Zdolności językowe, listę Programy, przycisk Właściwości, przycisk Zapisz),
  • pola informacyjnego,
  • paska statusu.
W pasku narzędziowym znajduje się opcja Terapie, która przeznaczona jest do przełączania trybu pracy programu między programami a terapiami. W przypadku prostego wybierania ćwiczeń opcja ta powinna być wyłączona, jak na rysunku.

Należy wskazać odpowiednie ćwiczenie na liście Programy, po czym ustalić jego parametry poprzez użycie przycisku Właściwości. Następuje wtedy wyświetlenie parametrów wskazanego ćwiczenia, które należy skorygować i zastosować. Na koniec należy zatwierdzić wybór ćwiczenia poprzez użycie przycisku Zapisz.

Uwaga:

Jeśli pominie się przycisk Właściwości i od razu użyje się przycisku Zapisz, pojawi się komunikat informujący o możliwości zapisania ustawień domyślnych lub ręcznego dokonania ustawień parametrów.