Tworzenie terapii

« Uruchomienie ćwiczeniaUruchomienie terapii »

Gdy program AfaSystem pracuje w trybie terapii, możliwe jest posługiwanie się dowolnie wybranym zbiorem ćwiczeń jako jednym pojęciem (obiektem). Można zatem przygotowany zestaw ćwiczeń uruchamiać, eksportować na inny komputer, importować w formie wyników.

Należy więc stworzyć taki zbiór, czyli zdefiniować terapię. W tym celu należy uruchomić Zarządzanie terapiami poprzez użycie przycisku Programy w głównym oknie programu. Spowoduje to otwarcie okna "Zarządzanie terapiami", w którym na liście pacjentów należy zaznaczyć pacjenta, dla którego przygotowujemy terapię, po czym użyć przycisku Nowa terapia na pasku narzędziowym.

Image

Wówczas główny obszar okna wypełni się polami przeznaczonymi do utworzenia terapii. Będą to:

  • pole edycyjne Nazwa,
  • lista Zdolności językowe,
  • lista Programy,
  • przycisk Dodaj,
  • lista Elementy terapii.
W polu edycyjnym Nazwa można nadać nazwę terapii (choć nie jest to wymagane). Na liście Programy należy zaznaczyć odpowiednią pozycję (ćwiczenie, które chcemy umieścić w terapii), po czym użyć przycisku Dodaj.

Image

Spowoduje to dołączenie zaznaczonego ćwiczenia do listy Elementy terapii. W ten sposób należy umieścić na liście terapii wszystkie przewidziane ćwiczenia. W następnym kroku należy skonfigurować każde z dołączonych ćwiczeń. W tym celu należy po kolei każde z nich zaznaczyć, po czym użyć przycisku Właściwości znajdującego się tuż nad listą elementów terapii.

Image

W efekcie dla każdego ćwiczenia wywołamy wyświetlenie jego parametrów, które należy odpowiednio dobrać i zastosować. Jeśli któreś z dołączonych ćwiczeń nie zostanie skonfigurowane, podczas zapisu terapii pojawi się komunikat informujący, że w takim przypadku można zastosować konfigurację domyślną.

Na koniec, gdy lista ćwiczeń jest już skompletowana, należy zdefiniowaną terapię zapisać poprzez użycie przycisku Zapisz na pasku narzędziowym.

Image

Wówczas pola przeznaczone do utworzenia terapii staną się nieaktywne, a na liście pacjentów (w lewej części okna) pojawi się nowy wpis dotyczący stworzonej właśnie terapii. W tym momencie okno "Zarządzanie terapiami" można zamknąć.

Uwagi:

Jeśli pole edycyjne Nazwa pozostawimy puste (nie nadamy tworzonej terapii nazwy), przy zapisie program automatycznie ją nazwie według wzorca: "Terapia z dn. {data} {czas}".

W skład tworzonej terapii może wejść dowolna ilość ćwiczeń. Ponadto można kilkakrotnie użyć tego samego ćwiczenia, przy czym każde z nich może mieć odrębne parametry (zgodnie z ustawieniami, jakie nadane zostały elementom na liście).

Kolejność składników terapii można dowolnie zmieniać posługując się przyciskami Góra - Dół tuż nad listą elementów terapii.