Eksport terapii

« Uruchomienie terapiiWyniki »

Program AfaSystem daje możliwość samodzielnej pracy z ćwiczeniami przez pacjentów bez udziału terapeuty (wersja programu dla pacjenta). Warunkiem jest jednak uprzednie przygotowanie ćwiczeń przez terapeutę. Polega to na doborze odpowiednich programów terapeutycznych i ich właściwym skonfigurowaniu. Tak przygotowany zestaw nazywany jest terapią.

Sporządzoną terapię można przekazać pacjentowi. Najprostszym sposobem jest użycie nośnika pamięci typu Flash (PenDrive) podłączanego do portu USB komputera. Należy więc podłączyć nośnik do komputera, po czym w programie dokonać eksportu terapii. Polega to na otwarciu okna Zarządzanie terapiami, utworzeniu nowej terapii lub zaznaczeniu istniejącej, i na koniec użyciu przycisku Eksportuj terapię na pasku narzędziowym.

Image

Spowoduje to pojawienie się okna Eksport terapii, w którym otwieramy przeszukiwanie zasobów komputera w celu odnalezienia podłączonego właśnie nośnika pamięci Flash USB.

Image

Po jego wskazaniu uaktualniona zostaje pozycja listy Katalog docelowy, dzięki czemu przy kolejnym eksporcie wystarczy wybrać zapamiętaną pozycję z listy bez potrzeby przeszukiwania zasobów komputera (zwykle pozycja ta będzie już wybrana).

Image

Na koniec należy użyć przycisku Eksportuj. Spowoduje to zapisanie terapii na wskazanym nośniku pamięci. Po zakończeniu eksportu okno można zamknąć przyciskiem Zamknij.

Uwagi:

Terapię można też nagrać na płytę CD/DVD lub dyskietkę. W przypadku płyty CD/DVD należy to zrobić w dwóch etapach - najpierw wyeksportować terapię do jakiegoś folderu w komputerze, a następnie nagrać na płytę następujące pliki z tego folderu: terapia.afz oraz terapia_order.afz.

Możliwe jest też przesyłanie terapii drogą e-mailową. Wystarczy pliki terapia.afz oraz terapia_order.afz - po ich uprzednim zapisaniu jako eksport do folderu w komputerze - dołączyć w formie załączników do e-maila.