Prezentacja szczegółów treningu

« Import wyników pacjentaPrezentacja wyników dla ćwiczeń z terapii »

Program AfaSystem posiada możliwość prezentacji wyników ćwiczeń wykonanych przez pacjentów. Podczas wykonywania zadań rejestrowane są najrozmaitsze parametry - dotyczące zarówno samych ćwiczeń (ustawienia), jak i obsługujących je pacjentów (poprawność odpowiedzi, szybkość reakcji itd.).

Prezentacja wyników odbywa się w oknie "Wyniki", które otwiera się poprzez użycie przycisku Wyniki w głównym oknie programu. Okno składa się z menu, paska narzędziowego, listy pacjentów, szczegółów treningu oraz paska statusu.

Image

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych treningów, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć na liście pacjentów osobę, której wyniki nas interesują. W następnej kolejności należy z listy Terapia wybrać pozycję, której wyniki mają zostać pokazane.

Image

Następnie z listy Sesja (dzień) należy wybrać badaną sesję, zaś z kolejnej listy Ćwiczenie (element zestawu) program wchodzący w skład terapii. W efekcie pokazana zostanie podstawowa statystyka wybranego ćwiczenia z danej sesji terapii. Zorganizowana jest ona w formie panelu Trening - podsumowanie w głównej części okna. W ten sposób można przejrzeć dowolną sesję uwzględniając dowolny z programów terapii.

Uwagi:

Chcąc sprawdzić właściwości danego ćwiczenia, można użyć przycisku Właściwości ćwiczenia w dolnej części panelu.

Aby wynik ćwiczenia został zapisany w bazie danych (pojawił się kolejny wpis na liście Sesja (dzień)), pacjent musi wykonać w danym ćwiczeniu przynajmniej 3 zadania (przykłady). Nie ma znaczenia, czy zadania zostały wykonane prawidłowo, czy nie - chodzi o łączną liczbę odpowiedzi prawidłowych i błędnych.