Prezentacja wyników dla ćwiczeń z terapii

« Prezentacja szczegółów treninguPrezentacja wyników zbiorczych dla terapii »

Chcąc przeanalizować przebieg poszczególnych parametrów treningu dla wybranych ćwiczeń terapii, należy z listy Sesja (dzień) wybrać pozycję "Wszystkie".

Image

Pojawi się wówczas dodatkowa lista Kategoria, która zawiera zbiór wybranych parametrów do analizy. Natomiast pod listą pokazany zostanie wykres przebiegu wybranego parametru. Możemy analizować zmianę następujących parametrów:

  • statystyka odpowiedzi,
  • czas przerw podczas treningu,
  • czas reakcji pacjenta przy udzielaniu odpowiedzi,
  • czas trwania treningu,
  • liczba przerw w treningu,
  • liczba poprawek w odpowiedziach,
  • liczba powtórzeń prezentacji dźwiękowej,
  • poziom trudności,
  • indeks postępu w odpowiedziach.

Wybierając program z listy Ćwiczenie (element zestawu) możemy zbadać (prześledzić na wykresie), jak zmieniały się jego poszczególne parametry, które z kolei wybiera się z listy Kategoria.