Prezentacja wyników zbiorczych dla terapii

« Prezentacja wyników dla ćwiczeń z terapiiPrezentacja wyników dla samodzielnych ćwiczeń »

Chcąc ocenić trening w sposób zbiorczy, a więc biorąc pod uwagę wszystkie ćwiczenia treningu jednocześnie, należy na liście Ćwiczenie (element zestawu) wybrać pozycję "Wszystkie".

Image

Wówczas wykres przedstawiać będzie poszczególne parametry dla wszystkich ćwiczeń terapii razem wziętych. Obok wykresu prezentowane jest podsumowanie (podstawowa statystyka) całej terapii.

Uwagi:

Prezentowany wykres może być przesuwany w dowolnym kierunku. Odbywa się to poprzez wciśnięcie i przytrzymanie prawego klawisza myszy na obszarze wykresu, a następnie wykonaniu ruchu myszą.

Możliwe jest także powiększanie wybranego fragmentu wykresu. Odbywa się to poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy, a następnie zaznaczenie interesującego nas obszaru (ruchowi myszy towarzyszy rysowanie na wykresie prostokąta). Gdy określimy właściwy obszar, zwalniamy klawisz myszy. Zaznaczanie powiększanego obszaru odbywa się począwszy od lewego górnego i skończywszy na prawym dolnym narożniku.

Aby wrócić do początkowego widoku wykresu, należy zaznaczyć niewielki obszar wykresu - ale w kierunku przeciwnym, tzn. począwszy od prawego dolnego i skończywszy na lewym górnym narożniku rozciąganego prostokąta.