Prezentacja wyników dla samodzielnych ćwiczeń

« Prezentacja wyników zbiorczych dla terapiiEksport wyników »

Jeśli chcemy przeanalizować wyniki pojedynczych ćwiczeń terapeutycznych (uruchamianych jako programy, a nie terapie), w oknie Wyniki musimy przejść na zakładkę Programy.

Image

Jak widać, wygląd okna jest taki sam jak w przypadku terapii, z wyjątkiem dwóch rzeczy. Lista Terapia nazywa się teraz Programy. Po drugie została tu zablokowana lista Ćwiczenie (element zestawu), gdyż ma ona sens tylko w terapiach, które mogą zawierać wiele ćwiczeń.