Eksport wyników

« Prezentacja wyników dla samodzielnych ćwiczeńGenerowanie raportów »

Aby wyeksportować wyniki terapii do pliku, należy wybrać właściwą terapię z listy Terapia, po czym użyć przycisku Eksportuj w pasku narzędziowym okna Wyniki.

Image

Otworzy się wówczas okno dialogowe zapisu do pliku, w którym należy wskazać lokalizację i nazwę pliku. Plik taki może posłużyć do dalszych operacji czy analiz przez programy zewnętrzne (np. Excel, Statistica itd.).

Zakres eksportowanych wyników obejmuje okres czasu, jaki został ustawiony w grupie Okres czasu na zakładce Parametry (domyślnie ustawiony jest cały okres).

Możliwe są dwa sposoby eksportu wyników: Do osobnych plików oraz Do wspólnego pliku. Pierwszy sposób polega na zapisaniu eksportowanych wyników do wskazanego pliku. Plik będzie zawierał tylko jedną (ostatnią) partię wyników. Drugi sposób polega na dopisaniu eksportowanych wyników do istniejącego pliku. Plik będzie zawierał wszystkie dotychczasowe partie wyników łącznie z ostatnią.

Image

Aby zmienić parametry eksportu wyników, należy uaktywnić zakładkę Parametry. Jest tu dostępna grupa parametrów Eksport, służąca do ustalenia trybu eksportu danych do pliku. Aby zapisywać pojedyncze partie wyników do osobnych plików, należy wybrać opcję Do osobnych plików (nadpisuje istniejący). Natomiast aby dopisywać pojedyncze partie wyników do wyników poprzednich (przechowywanych w istniejącym już pliku), należy wybrać opcję Do wspólnego pliku (dopisuje do istniejącego).

Uwaga:

Jeśli wybrany jest sposób eksportu Do wspólnego pliku, program nie będzie ostrzegał o nadpisaniu pliku, jeżeli taki istnieje (po wskazaniu przez użytkownika). Jeśli dodatkowo włączona jest opcja Określony plik, a pole nazwy pliku jest wypełnione, program będzie eksportował wprost do tego pliku bez konieczności wskazania lokalizacji przez użytkownika. Domyślnie ustawiony jest pierwszy sposób eksportu.