Generowanie raportów

« Eksport wynikówNarzędzia »

Aby wygenerować raport z wykonanych przez bieżącego pacjenta terapii, należy wybrać właściwą terapię z listy Terapie, po czym użyć przycisku Drukuj raport w pasku narzędziowym okna Wyniki.

Image

Wówczas otworzy się okno podglądu raportu. Raport zawiera informacje o przebiegu terapii i uzyskanych wynikach.

Image

Raport można wydrukować korzystając z odpowiedniego przycisku w pasku narzędziowym okna.