Aktualizacja programu

« NarzędziaArchiwizacja danych »

Program AfaSystem jest stale udoskonalany. Powstają kolejne wersje zarówno programu głównego, jak i modułów terapeutycznych. W związku z tym istnieje możliwość aktualizacji programu przez internet. Firma Harpo przeznaczyła do tego celu specjalną stronę aktualizacji. Na stronie tej można dokonać aktualizacji programu w dwojaki sposób. Podstawowy i najczęściej wykorzystywany sposób polega na aktualizacji programu zarządzającego wraz z modułami (pozycja "Aktualizacja programu głównego"). Dodatkowy i używany w sytuacjach szczególnych sposób polega na aktualizacji wybranych modułów wraz z ich zasobami. W obu przypadkach należy pobrać odpowiedni plik. W tym miejscu z kolei można pobrać najnowszą wersję programu głównego (2.4.1.2 ... »

Czytaj dalej...

Przeniesienie licencji

« NarzędziaArchiwizacja danych »

Chcąc kontynuować użytkowanie programu na innym komputerze, należy dokonać tzw. przeniesienia licencji. Procedura różni się w zależności od posiadanej licencji - w przypadku licencji na własność jest inna niż dla dzierżawy licencji. 1. Licencja na własność Jeśli użytkownik posiada licencję na własność, należy dezaktywować program na dotychczasowym komputerze przy pomocy załączonego do systemu narzędzia AfaDeactivation, które znajduje się w katalogu Program Files / Harpo / AfaSystem / Tools. Narzędzie wygląda następująco: Narzędzie wygeneruje kod zwrotny, który należy przysłać do firmy Harpo. Na jego podstawie można będzie otrzymać bezpłatnie licencję na nowy komputer. W ... »

Czytaj dalej...

Rozszerzenie licencji

« NarzędziaArchiwizacja danych »

W chwili obecnej program AfaSystem zawiera 31 modułów terapeutycznych. Od zamówionej przez klienta konfiguracji zależy, które z nich będą aktywowane, a tym samym widoczne w systemie (pakiet rozszerzony zawiera wszystkie moduły). Aby sprawdzić status posiadanej licencji, należy użyć menu Pomoc - Licencje w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Licencje", które zawiera informację o numerze seryjnym programu oraz o datach ważności dla poszczególnych modułów terapeutycznych. Wartość w kolumnie Status wskazuje m. in., czy dany moduł jest aktywny - jeśli jest "OK", moduł działa. Może się zdarzyć, że klient posiada konfigurację programu, w ... »

Czytaj dalej...