Archiwizacja danych

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Program AfaSystem zapisuje informacje o pacjentach, terapiach oraz wynikach ćwiczeń. Dane te są przechowywane w bazie danych programu. Ważne jest, aby regularnie wykonywać archiwizację danych. Dzięki temu w razie awarii komputera lub systemu możliwe będzie odzyskanie danych. Aby uruchomić Archiwizację danych, należy użyć pozycji menu System - Archiwizacja danych w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Archiwizacja danych", w którym można wybrać metodę archiwizacji. Są dwie metody archiwizacji: Kolejna kopia oraz Kopia ze wskazaniem nazwy. Pierwsza polega na stworzeniu kolejnego pliku archiwum w katalogu Archive w folderze użytkownika. Druga polega na stworzeniu pliku archiwum w ... »

Czytaj dalej...

Przywracanie danych

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Jeśli w wyniku awarii komputera bądź systemu dane programu AfaSystem zostały utracone, jest możliwość ich odzyskania, o ile posiadamy archiwum danych. Po instalacji programu kartoteka pacjentów oraz lista stworzonych terapii i zgromadzonych wyników ćwiczeń są puste. Chcąc przywrócić te wszystkie dane, należy użyć pozycji menu System - Przywracanie danych w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Przywracanie danych", w którym można wybrać sposób przywracania. Są dwie metody przywracania: Ostatnia kopia oraz Kopia ze wskazaniem nazwy. Pierwsza polega na określeniu okresu czasu, w jakim ma być poszukiwane archiwum. Jeśli w określonym okresie czasu była zrobiona ... »

Czytaj dalej...

Harmonogram archiwizacji

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Jeśli w programie AfaSystem ustawione są domyślne opcje konfiguracyjne dotyczące archiwizacji danych, archiwizacja odbywa się automatycznie, zgodnie z wytycznymi harmonogramu archiwizacji. Aby dostać się do ustawień harmonogramu archiwizacji, należy użyć pozycji menu Opcje - Konfiguracja w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Konfiguracja", w którym należy wybrać zakładkę Harmonogram. Jeśli opcja Automatyczna archiwizacja danych jest włączona, dostępne są dalsze opcje, określające sposób archiwizacji, a więc: Period czyli odstęp czasu między kolejnymi archiwizacjami, Lokalizacja czyli miejsce, do którego archiwum będzie zapisywane, oraz Ograniczona liczba ostatnich kopii czyli możliwość usuwania starszych archiwów.

Czytaj dalej...