Opis urządzenia

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

IntelliKeys jest specjalnym panelem dotykowym, który umożliwia sterowanie komputerem, systemem operacyjnym i dowolnym programem (a więc również AfaSystemem) poprzez dotyk do określonych obszarów pola dotykowego. Pole dotykowe jest to główna część panelu, w której umieszcza się papierowe plansze zawierające rysunki, symbole, litery, figury geometryczne itd. Dotyk do poszczególnych elementów na planszy wywołuje ściśle określone akcje, które mogą służyć np. do obsługi ćwiczeń terapeutycznych AfaSystemu. Urządzenie podłącza się do komputera przez port szeregowy USB. Można powiedzieć, że IntelliKeys jest alternatywną klawiaturą, która zamiast klawiszy posiada plansze z obrazkami lub symbolami. Plansze można projektować w sposób dowolny - mogą być ... »

Czytaj dalej...

Użycie plansz AfaSystemu

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

p.desc { margin-bottom: 0px; } div.desc { text-align: center; font-size: 0.85em; padding-top: 0px; } Program AfaSystem zawiera ćwiczenia terapeutyczne zgrupowane w cztery zdolności językowe: rozumienie, ekspresja wypowiedzi, czytanie oraz pisanie. W związku z tym do obsługi wszystkich ćwiczeń można używać czterech odpowiednio zaprojektowanych nakładek, odpowiadających wymienionym zdolnościom. Nakładki wyglądają następująco: Nakładka do rozumienia Nakładka do ekspresji wypowiedzi Nakładka do czytania Nakładka do pisania Chcąc obsługiwać ćwiczenia AfaSystemu za pomocą klawiatury IntelliKeys, należy włożyć odpowiednią (z właściwej ... »

Czytaj dalej...

Projektowanie plansz do IntelliKeys

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

Do projektowania plansz - nakładek do klawiatury IntelliKeys służy program Overlay Maker, który jest dostarczany wraz z urządzeniem. W programie użytkownik samodzielnie tworzy i rozmieszcza elementy na planszy, po czym definiuje akcje dla każdego z nich. Akcje oznaczają działania, jakie zostaną podjęte po naciśnięciu danego elementu planszy. Akcjami mogą być: przesunięcie kursora, naciśnięcie klawisza "Enter", "Esc", wprowadzenie określonego napisu (np. wyrażenia, początku zdania), wyjście z programu itd. Zaprojektowaną planszę można wydrukować, a następnie użyć jako nakładkę do IntelliKeys. Zapisany projekt planszy służy jednocześnie jako plik konfiguracyjny akcji danej nakładki, który należy wczytać w programie Overlay Sender ... »

Czytaj dalej...