Import wyników pacjenta

« WynikiPrezentacja szczegółów treningu »

Pacjent, chcąc przekazać terapeucie wyniki swoich ćwiczeń, powinien je wyeksportować, a następnie przekazać je terapeucie (np. korzystając z nośnika pamięci Flash USB).

Terapeuta, w celu zaimportowania wyników do bazy danych AfaSystemu, powinien otworzyć okno "Wyniki" poprzez użycie przycisku Wyniki w głównym oknie programu. Otworzy się okno Wyniki, w którym należy użyć przycisku Importuj wyniki w pasku narzędziowym.

Image

Spowoduje to otwarcie okna Import wyników, w którym otwieramy przeszukiwanie zasobów komputera w celu odnalezienia nośnika pamięci Flash USB z zapisanymi przez pacjenta wynikami.

Image

Po jego wskazaniu uaktualniona zostaje pozycja listy Katalog źródłowy, dzięki czemu przy kolejnym imporcie wystarczy wybrać zapamiętaną pozycję z listy bez potrzeby przeszukiwania zasobów komputera (zwykle pozycja ta będzie już wybrana).

Image

Na koniec należy użyć przycisku Importuj. Spowoduje to zapis wyników do bazy danych AfaSystemu.

Image

Jednocześnie zostanie wyświetlona informacja o terapii, której wyniki zostały zaimportowane, tzn. jej nazwa oraz nazwisko pacjenta, któremu terapia została przypisana. Po zakończeniu importu okno można zamknąć przyciskiem Zamknij.