Kartoteka pacjentów

« Wersja dla terapeutyWyszukiwanie pacjentów »

Kartoteka pacjentów jest prezentowana w dwóch widokach: edycji danych osobowych oraz listy pacjentów.

1. Widok edycji danych osobowych

Aby uruchomić edycję danych osobowych, należy użyć opcji Pacjenci - Zarządzanie pacjentami w głównym oknie programu. Otworzy się okno Zarządzanie pacjentami, które wygląda następująco:

Image

Na początku obszar główny jest zablokowany - nie można edytować pól danych osobowych ani kartoteki. Zaznaczenie pozycji na liście pacjentów powoduje prezentację ich danych szczegółowych. Przejście w tryb edycji odbywa się po użyciu funkcji Nowy pacjent lub Edytuj pacjenta.

2. Widok listy pacjentów

Aby otworzyć listę pacjentów, należy użyć opcji Pacjenci - Kartoteka pacjentów w głównym oknie programu. Otworzy się okno Kartoteka pacjentów, które wygląda następująco:

Image

Okno zawiera cztery zakładki: Lista, Parametry, Import, Eksport. Ich przeznaczenie to odpowiednio wyświetlanie listy pacjentów w kartotece, wprowadzanie parametrów wyszukiwania pacjentów, import danych zewnętrznych do kartoteki oraz eksport kartoteki do pliku.