Wyszukiwanie pacjentów

« Kartoteka pacjentówImport danych do kartoteki »

Przechodząc na zakładkę Parametry uzyskujemy widok z opcjami wyszukiwania. W grupie Ilość danych na liście (wynik wyszukiwania) należy wybrać opcję Pozycje spełniające warunki (wyszukiwanie według podanych wartości), po czym zaznaczyć kryterium wyszukiwania (pole, według którego odbywać się będzie wyszukiwanie), np. "Nazwisko", i wpisać poszukiwaną wartość.

Image

Na koniec należy użyć przycisku Szukaj. Spowoduje to wyświetlenie wyników wyszukiwania w postaci listy (uaktywni się z powrotem zakładka Lista).

Uwagi:

Wpisując poszukiwane wyrażenie można podać tylko fragment wartości (np. początek nazwiska) - wyszukane wówczas zostaną wszystkie pozycje kartoteki, które pasują do wyrażenia.

Można podać jednocześnie kilka kryteriów wyszukiwania - wówczas wyszukane zostaną te pozycje kartoteki, które spełniają wszystkie kryteria.