Aktualizacja programu

« NarzędziaArchiwizacja danych »

Program AfaSystem jest stale udoskonalany. Powstają kolejne wersje zarówno programu głównego, jak i modułów terapeutycznych. W związku z tym istnieje możliwość aktualizacji programu przez internet. Firma Harpo przeznaczyła do tego celu specjalną stronę aktualizacji.

Na stronie tej można dokonać aktualizacji programu w dwojaki sposób. Podstawowy i najczęściej wykorzystywany sposób polega na aktualizacji programu zarządzającego wraz z modułami (pozycja "Aktualizacja programu głównego"). Dodatkowy i używany w sytuacjach szczególnych sposób polega na aktualizacji wybranych modułów wraz z ich zasobami. W obu przypadkach należy pobrać odpowiedni plik.

W tym miejscu z kolei można pobrać najnowszą wersję programu głównego (2.4.1.2 z dnia 08.05.2017). Plik do pobrania ma rozmiar 2 MB. W tej wersji dodano mechanizm aktywacji programu przez internet, który bardzo ułatwia i przyspiesza procedurę aktywacji. Procedura aktywacji została dokładnie opisana w artykule Aktywacja programu. Poza tym w wersji dla pacjenta dodano zarządzanie terapiami (import, eksport, archiwizacja) oraz możliwość wyboru ćwiczenia startowego bieżącej terapii. Nowością jest mechanizm sygnalizowania o wydaniu nowej wersji, który umożliwia pobranie aktualizacji wprost z poziomu programu.

Po pobraniu pliku należy go rozpakować z formatu "zip" i uruchomić zawarty w środku instalator (AfaSystemUpdate.exe). Spowoduje on wgranie do komputera najnowszej wersji programu głównego (uruchomieniowego dla ćwiczeń).

Uwaga:

Podczas aktualizacji program AfaSystem powinien być zamknięty. Jeśli aktualizacja dotyczy wersji programu 2.1.1.1 lub wcześniejszej, należy się liczyć z koniecznością ponownej aktywacji programu - po przeprowadzeniu uaktualnienia program zażąda aktywacji. Należy wtedy aktywować program przy użyciu aktualnie posiadanej licencji lub skontaktować się z firmą Harpo w celu uzyskania technicznego wsparcia.